Vi trengte et system hvor vi mer effektivt kunne gi komplekse tilbud, fordele oppgaver, enklere timesføring, samle kommunikasjon med kunde og at vi mer effektivt kunne fakturere underveis. Vi landet på Xsale, med integrasjon mot Tripletex, noe som har samlet og effektivisert vår arbeidshverdag. Xsale løser også flerlager på bilene våre.