Xsale er i dag vårt supportsystem for all kommunikasjon med kunder. Vi har Multicase som nettbutikkløsning/. Alle kundehenvendelser fra våre butikker, nettside, e-post eller via integrert telefoni rutes inn til supportavdelingen i Xsale og settes deretter til en dedikert ansvarlig. All kommunikasjon med kunde foregår igjennom Xsale og det hjelper oss å ha kontroll på alle henvendelsene vi får.