Vi har PowerOffice GO og Elinn for jobbene og fakturering, men vi trengte et system for å fange opp henvendelsene vi får, nye jobber vi kommer over, enkel dokumentering på befaringer og at vi enkelt og effektivt kan få laget et tilbud med tilbudsmal som ser bra ut. Vi trengte også et system for å kunne samle kommunikasjon og å kommunisere med kunde i forhold til oppdateringer, endringer og avvik på jobbene vi gjør. Xsale var løsningen på dette.