Integrasjoner

Vi har integrasjoner og tilpasninger til flere systemer

Tripletex + Xsale CRM

Xsale har integrasjon med Tripletex. Dataflyten mellom systemene kan gå begge veier hvor man kan tilpasse integrasjonen basert på behov. Det mest vanlige er at nye ordre og/eller fakturaer sendes til Tripletex sammen med kundedata.

Produkter og lagerstatus kan leses ut fra Tripletex til Xsale. Man har direkte oppslag fra kundekortet i Xsale rett inn på kundekort, ordre, fakturaer eller prosjekt i Tripletex.

Det er også mulig å knytte vår saker som benyttes til kommunikasjon med kunde og involverte parter opp mot et prosjekt, typisk for å håndtere avvik, tillegg, endringer og dokumentasjon.

Tripletex + Xsale CRM

Xsale har integrasjon med Tripletex. Dataflyten mellom systemene kan gå begge veier hvor man kan tilpasse integrasjonen basert på behov. Det mest vanlige er at nye ordre og/eller fakturaer sendes til Tripletex sammen med kundedata.

Produkter og lagerstatus kan leses ut fra Tripletex til Xsale. Man har direkte oppslag fra kundekortet i Xsale rett inn på kundekort, ordre, fakturaer eller prosjekt i Tripletex.

Det er også mulig å knytte vår saker som benyttes til kommunikasjon med kunde og involverte parter opp mot et prosjekt, typisk for å håndtere avvik, tillegg, endringer og dokumentasjon.

Xsale har integrasjon med PowerOffice GO. Dataflyten i systemet kan gå begge veier, hvor man tilpasser integrasjonen basert på behov. Det mest vanlige er at man styrer salgsprosesser i Xsale og deretter sender nye order med kundedata over til PowerOffice.

Produkter kan leses ut fra PowerOffice, hvor man også kan legge nøkkeltall på kundekortet i Xsale, som f.eks omsetning totalt, hittil i år osv.

Xsale har integrasjon med PowerOffice GO. Dataflyten i systemet kan gå begge veier, hvor man tilpasser integrasjonen basert på behov. Det mest vanlige er at man styrer salgsprosesser i Xsale og deretter sender nye order med kundedata over til PowerOffice.

Produkter kan leses ut fra PowerOffice, hvor man også kan legge nøkkeltall på kundekortet i Xsale, som f.eks omsetning totalt, hittil i år osv.

Xsale er integrert med 24sevenoffice. Ordre går sømløst over i 24Sevenoffice via API og lager fra 24sevenoffice kan leses ut andre veien.

Xsale er integrert med 24sevenoffice. Ordre går sømløst over i 24Sevenoffice via API og lager fra 24sevenoffice kan leses ut andre veien.

Vi har integrasjon mot Visma Business. Ta kontakt for mer informasjon da vi behøver å vite mer om hvilken versjon dere kjører på.

Vi har integrasjon mot Visma Business. Ta kontakt for mer informasjon da vi behøver å vite mer om hvilken versjon dere kjører på.

Xsale har integrasjon med Arvato Financial Solutions – De leverer profesjonelle finansielle tjenester til både anerkjente internasjonale merkevarer, og respekterte lokale bedrifter. Dette omhandler kontantstrøm i alle deler av kundens livssyklus: fra risikovurdering og svindelhåndtering til betaling, faktureringstjenester og inkasso.

Xsale har integrasjon med Arvato Financial Solutions – De leverer profesjonelle finansielle tjenester til både anerkjente internasjonale merkevarer, og respekterte lokale bedrifter. Dette omhandler kontantstrøm i alle deler av kundens livssyklus: fra risikovurdering og svindelhåndtering til betaling, faktureringstjenester og inkasso.

Xsale har integrasjon med iZettle – For de som har behov for en liten kassaløsning.
Dette er et moderne kassasystem (POS) som er designet for å gjøre hver arbeidsdag enklere.
Med iZettle integrert med Xsale kan du enkelt ta betalt på din fysiske lokasjon og samlet alt salg i ett system.
Xsale har integrasjon med iZettle – For de som har behov for en liten kassaløsning.
Dette er et moderne kassasystem (POS) som er designet for å gjøre hver arbeidsdag enklere.
Med iZettle integrert med Xsale kan du enkelt ta betalt på din fysiske lokasjon og samlet alt salg i ett system.