Om Xsale CRM

Xsale er et nettbasert CRM-system, med en mobiltilpasset versjon.

Systemet har som mål å forenkle og å få løst mest mulig av arbeidshverdagen. Måten systemet er bygd opp på er at det er en rød tråd mellom henvendelsen man får, salgsprosessen, ordren, jobben som utføres og fakturering.

På denne siden finner du prosesser, nøkkel- og støttefunksjonalitet, og en oversikt over funksjoner.

Salgsprosesser

Få god kontroll på salgsprosesser og henvendelser i Xsale, uavhengig av hvordan salg dere jobber med.

Selgeren har god kontroll over sine salgsprosesser og kan i sin salgsprosess kommunisere med kunde, samle dokumentasjon, få varsler for oppfølging, lett tilknytte tilbud, bruke tilbudsmal og e-postmaler for å effektivisere arbeidsprosessen betraktelig.

Selgere som jobber med kaldt salg kan lage ringelister med prospektering basert på data fra Brønnøysundregisteret og effektivt prosessere disse listene for å få finne de kalde kundene som blir litt varme, og arbeide videre med de i en salgsprosess.

Selger som jobber med oppfølging av eksisterende kunder kan enten jobbe ut ifra en rapport som viser når kunder sist ble fulgt opp eller sette oppfølging i system, som f.eks hvert halvår hvor Xsale delegerer oppfølgingssaker til selgerne.

Henvendelser som kommer inn fra telefon, e-post eller kontaktskjemaer kan delegeres rett til ansvarlig selger eller til salgsledere for videre delegering.

Uansett om du har enkle eller komplekse salgsprosesser så fungerer Xsale utmerket til å få kontroll på salgsprosessene.

Xsale - support

Support

Xsale har et supportsakssystem som gjør at man kan rute henvendelser inn eller enkelt opprette supportsaker og delegere de videre til ønsket medarbeider.

På supportsakene kan man samle vedlegg, timer, kommunikasjon, kommunisere med kunde, tilgjengelig utvalgte dokumenter og oppdateringer for kunde og få svarene fra kunde rett inn.

Det er også mulig at utvalgte saker er tilgjengelig i en kundeportal for kunde.

Oppgavestyring

Xsale har oppgavestyring hvor du kan opprette forskjellige typer oppgaver, som f.eks installasjon, service og montasje, som gjerne er basert på et akseptert tilbud, som skal utføres. Den jobben kan tilknyttes ordren, så det er klart hva som er solgt og avtalt. Dokumentasjon, skjemaer, kommunikasjon og timer kan samles i jobben. Man kan lett delegere oppgaven mellom en eller flere ansatte.

Serviceteknikere og konsulenter

Med oppgaven kan man også delegere oppgaver til serviceteknikere eller konsulenter som utfører jobben og oppdaterer jobben, oppdatere kunde, fører timer, legger til produkter og tar bilder som samles til jobben lett fra mobil. Disse timene kan videre legges på ordren enten for å fakturere eller vise faktisk dekningsbidrag om jobben er solgt på fastpris.

Jobben kan også legges i kalender, hvor man har ressursplanlegging og de ansatte kan få disse oppføringene ut i sin vanlige kalender.

Tilbud / Ordre / fakturering

Tilbud kan effektivt genereres i Xsale med både tilpassede tilbudsmaler og e-postmaler. Et akseptert tilbud blir en ny ordre, som enten kan plukkes og sendes eller man kan lage en jobb (sak) til den som skal utføre jobben. Når ordren er klar til fakturering kan den ferdigstilles og sendes over til regnskapssystem eller faktureres fra Xsale via regnskapsystemet.

Xsale fakturering

Ledelse og administrasjon

Avdelingsledere, ledere og administrasjon for god oversikt over tilbud sendt, nye ordre, status på jobbene, fakturagrunnlag og kan lett eksportere en ferdig ordre til regnskapsprogram eller fakturere fra Xsale gjennom regnskapsprogrammet.

Diverse rapporter viser også tingenes tilstand/Kpier.

Salg

 • Prospektering  
 • Brreg data 
 • Ringeliste 
 • Leads 
 • Kalender 
 • Tilbudsmal 
 • E-postmaler 
 • Nyhetsbrev 
 • Sms-kampanjer 
 • Kundeportal 
 • Kredittsjekk 
 • Dokumentarkiv 
 • Befaring 
 • Produktoppslag hos leverandører 
 • Produktregister 
 • Valuta 
 • Prislister 
 • Lager og Flerlager 
 • Innkjøp 
 • Samling av tilbudsaksept 
 • Key Account Management
 • Kundegruppering 
 • Potensielle kunder 
 • Kundehistorikk  
 • Telefonintegrasjon 
 • Datavask 
 • Tagger  
 • Systematisk oppfølging 

Support

 • Supportsystem / ticketsystem 
 • Samling av kommunikasjon 
 • Svar fra kunde rett inn 
 • E-postmaler 
 • Delegering  
 • Tagger 
 • Delgering 
 • Dokumentarkiv 
 • Kundeportal 
 • Telefonintegrasjon

Jobber

 • Timer 
 • Kommunikasjon 
 • Dekningsbidrag 
 • Delegering 
 • Ressurskalender 
 • Mobilversjon 
 • Tagger  
 • Ordre og fakturagrunnlag 
 • Skjema 

Administrativt

 • Rapporter 
 • Fakturagrunnlag eller fakturering 
 • Abonnementsfakturering 
 • Oversikt over tingenes tilstand 
 • Integrasjoner  
 • Datavask 
 • Kredittsjekk  
 • 2-faktorautentisering 
 • Kundeoversikt over potensielle og aktive kunder 
 • Kundetagger