Xsale: Ett CRM-System som passer for hele bedriften

Xsale er CRM-Systemet som gir deg økt kundetilfredshet, optimaliserte arbeidsrutiner og økt lønnsomhet.
Vi sørger for en enkel oppstart for din virksomhet med grundig opplæring og import av eksisterende data.


Vi er tilgjengelige og hjelper deg med hele prosessen.

Xsale er i kontinuerlig utvikling i samarbeid med brukerne og er derav oversiktlig og meget brukervennlig, uavhengig av IT-kompetanse. For å lykkes med et CRM-System så er det selvfølgelig viktig at systemet dekker de behovene man har, men vel så viktig er implementeringsfasen.

Vi forstår at det er viktig for deg som investerer i et system å få en leverandør å forholde seg til, som sørger for at dere får den hjelpen dere trenger. Et CRM-system kan bare bli så verdifullt som informasjonen som puttes inn i det og derfor jobber vi tett med deg og dine ansatte for at dere skal bli helt komfortable med bruk av systemet.

Vi hjelper deg
0
Telefonsamtaler
0
Supportsaker Løst
0
Ordre Levert
0
Timer Logget

Et Komplett CRM: Det eneste CRM-systemet du trenger

Xsale er for de som vil følge med. Xsale er for deg som ønsker kontroll over din egen arbeidshverdag og et bedre styringsverktøy; uavhengig om du arbeider som konsulent, selger, på et kundesenter eller om du er en del av administrasjonen. Xsale gir deg styring og kontroll over eksisterende kunde, samt prosessen med potensielle nye kunder.

Gjør din arbeidshverdag bedre!

JEG VIL VITE MER, KONTAKT MEG!


Nyttig funksjonalitet som du faktisk trenger

Xsale har mange funksjoner, som er både nyttige og meningsfulle. Det finnes en rekke CRM-systemer som har all mulig tenkelig og utenkelig funksjonalitet. Dette går ofte på bekostning av brukervennligheten. For å gjøre det enklere for deg fokuserer vi på å gi deg den funksjonaliteten du faktisk behøver og ikke alt mulig annet. Vi arbeider tett med våre kunder om videreutvikling av Xsale og implementerer nye ønsker jevnlig. Brukerne av systemet er med å forme funksjonaliteten.

Sakshåndtering

Xsale CRM sørger for at man på en enkel og oversiktlig måte har kontroll over alle saker. Man kan enkelt lagre informasjon og delegere saker til involverte personer, for eksempel sortert på prioritet, type eller dato. Effekten her er at du får en bedre kundeleveranse og mindre ansvarsfraskrivelse internt, ved at alt dokumenteres.

Leadshåndtering

Dette er ofte en svakt dokumentert del av en selgers arbeid, hvor mye informasjon går tapt underveis i innsalgsprosessen. «Hva ble sagt og hva ble avtalt?» – Dette er et spørsmål en selger må stille seg selv alt for ofte. Alle kundeinteraksjoner av betydning medfører plassering av prospektet i en egen kategori for potensielle kunder.

Salg og Fakturering

Fra Xsale kan du enkelte generere tilbud med varelinjer og beskrivelse. Tilbudene kan sendes direkte fra systemet som en e-post med definert avsender eller lagres som pdf. Du har også mulighet til å fakturere direkte fra Xsale, hvor fakturaene enkelt kan eksporteres og importeres i ditt fakturasystem.

Abonnementsfakturering

Dette er veldig hendig om din virksomhet selger abonnementer. Du får enkelt oversikt over hvordan du løpende skal fakturere kunder, uavhengig av hvor hyppig du ønsker å fakturere, da du definerer dette selv.

Kunde og Kontaktregister

Du får samlet all relevant informasjon om din kunde og det er raskt tilgjengelig. Du kan benytte søkefunksjonen til å raskt komme inn på din kunde og den forteller deg alt fra hvem som er kontaktpersoner, kontaktinformasjon, ordrehistorikk og tilbud, pågående eller avsluttede saker. Altså alt du vil ha tilgjengelig om din kunde.

Dokumentarkiv

I Xsale CRM har du tilgang til et eget dokumentarkiv. Her skiller man mellom dokumenter du ofte benytter selv som er i ditt eget arkiv, eller dokumenter som er knyttet opp mot den spesifikke kunden som for eksempel tilbud, med vilkår.

Telefonintegrasjon

Systemet har mulighet for integrasjon med telefonisentral fra Innovaphone. Denne funksjonaliteten er veldig hendig da man kan ringe direkte fra systemet, samtidig som at man får opp innringere i systemet. Dersom nummeret er knyttet opp mot en kunde, kontaktperson eller firma så vil dette vises. Denne funksjonaliteten viser seg å heve kvaliteten på support og øke aktiviteten på salgsavdelingen betraktelig. Samtalehistorikk lagres også, så det vil være enkelt å se hvilke kunder som er lønnsomme og om noen kunder koster mer enn de smaker.

SMS – med toveis støtte

Man kan enkelt sende sms fra systemet, hvor du selv bestemmer hva eller hvem som skal stå som avsender. I og med at den er toveis så har man også muligheten for at kunder kan akseptere tilbud over sms.

Integrasjoner & Import/Eksport

Din data er din data, derfor har du muligheten til å eksportere informasjon fra CRM-systemet. Vi har integrasjon mot noen økonomisystemer og dersom vi ikke støtter direkte integrasjon mot ditt system, så kan uansett økonomiske data eksporteres og enkelt importeres til de fleste økonomisystemer. Annen data som er fint å kunne eksportere er statistikk og sakslister.

Effektiv Timelogging

Med Xsale kan du logge tidsbruk direkte mens du jobber med saker, både for intern tidslogging og direkte mot kunde. Ikke gå glipp av fakturerbare timer!

Datavasking

CRM-Systemet oppdaterer seg daglig automatisk med Brønnøysundregisteret og her har vi semiautomatisk vasking av prospekter og leads.

Nettsiden koblet til CRM-Verktøyet

Vi kobler dine skjemaer på nettsiden mot CRM-Systemet. Dette innebærer at når du får en henvendelse så blir det automatisk laget en sak på kunden i systemet.

Vi hjelper deg

Vi forstår at tanken på å måtte lære seg et nytt system kan være litt skremmende. Av den grunn så dedikerer vi mye tid til opplæring og hjelper til med import av eksisterende kundedata, for å gjøre deg mest mulig komfortabel med systemet.

Hvorfor Xsale CRM?

 • Enkel oppstart

 • Effektiv sakshåndtering

 • Tilbud og fakturagenerator

 • Abonnementsfakturering

 • Kunde og kontaktregister

 • Dokumentarkiv

 • Telefon-integrasjon

 • Logg timer, gå ikke glipp av fakturerbare timer

 • SMS – Med toveis støtte

 • Data-eksport (integrasjoner). Din data er din data.

 • Datavasking (semiautomatisk).

 • Kontroll på kommunikasjon internt og med kundene

 • Mer optimal arbeidsflyt

 • Lagring av verdifull kundedata

 • Transparent kommunikasjon

 • Enkel samhandling mellom ansatte

 • Webbasert = alltid tilgang

 • Bedre kvalitet i nysalgprosesser

 • Bedre kontroll over aktivitet

 • Økt leveranse og faktureringsgrad

 • Alle oppgaver blir dokumenterbare

 • Støtte for mobile enheter og HTML 5

 • Tilgjengelig på Norsk og Engelsk


JEG VIL VITE MER, KONTAKT MEG!