Referanser

Xsale brukes i dag i mange forskjellige bransjer og her ser du noen utvalgte kunder, som gjennomgående bruker hele systemet for å få kontroll på arbeidshverdagen eller til utvalgte prosesser som f.eks support eller salg.

Xsale er i dag vårt supportsystem for all kommunikasjon med kunder. Vi har Multicase som nettbutikkløsning/. Alle kundehenvendelser fra våre butikker, nettside, e-post eller via integrert telefoni rutes inn til supportavdelingen i Xsale og settes deretter til en dedikert ansvarlig. All kommunikasjon med kunde foregår igjennom Xsale og det hjelper oss å ha kontroll på alle henvendelsene vi får.

Bjørge Bråthen – Foto.no

Vi gikk over til Xsale med integrasjon til Tripletex. Alle våre avdelinger og ansatte benytter Xsale. Selgerne kan gjøre direkte oppslag hos Tech Data, Also, osv, mens konsulentene fører timer fra mobilen når de er ute hos kunde.

Roar Molnes Pedersen – Ålesund Data AS

Vi har PowerOffice GO og Elinn for jobbene og fakturering, men vi trengte et system for å fange opp henvendelsene vi får, nye jobber vi kommer over, enkel dokumentering på befaringer og at vi enkelt og effektivt kan få laget et tilbud med tilbudsmal som ser bra ut. Vi trengte også et system for å kunne samle kommunikasjon og å kommunisere med kunde i forhold til oppdateringer, endringer og avvik på jobbene vi gjør. Xsale var løsningen på dette.

Sindre Enoksen – Stolt Elektro AS

Vi trengte et system hvor vi mer effektivt kunne gi komplekse tilbud, fordele oppgaver, enklere timesføring, samle kommunikasjon med kunde og at vi mer effektivt kunne fakturere underveis. Vi landet på Xsale, med integrasjon mot Tripletex, noe som har samlet og effektivisert vår arbeidshverdag. Xsale løser også flerlager på bilene våre.
Bjørge Fredheim – Nokas Brannkonsult

Vi har brukt Xsale CRM siden 2014 og veldig fornøyd med den kontinuerlige utviklingen av systemet, hvor våre ønsker blir hørt. Alle ansatte i virksomheten benytter det og vi får raskt og effektivt dokumentert og fakturert jobbene vi gjør.
Espen Solvang – Embassi